Wydawnictwa

W siedzibie Parku znajduje się punkt sprzedaży publikacji wydawanych przez PKPK. Dostępne są liczne informatory, przewodniki, widokówki, mapy, a także bardziej obszerne pozycje o tematyce przyrodniczo-społecznej. Szczególne miejsce wśród nich zajmują nowe wydawnictwa multimedialne, stwarzając warunki do wykorzystania komputera, jako nowoczesnego narzędzia w edukacji leśnej. Pewna część naszych wydawnictw przeznaczona jest na darowizny dla bibliotek różnych typów szkół oraz na nagrody w licznych konkursach.

Posiadamy również bogaty zbiór prac naukowych dotyczących walorów PKPK, które udostępniamy zainteresowanym osobom, zwłaszcza studentom kierunków związanych z ochroną środowiska lub turystyką.

Proponujemy zapoznanie się z najnowszymi interesującymi pozycjami wydawniczymi , dotyczącymi Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.

 „Puszcza Knyszyńska - szkice leśników”

Książka popularyzuje walory naturalne i kulturowe Puszczy Knyszyńskiej, jednego z najlepiej zachowanych kompleksów leśnych w Polsce.


 

„Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w systemie ochrony przyrody i edukacji i środowiskowej”

Wydawnictwo pokonferencyjne, które zainteresuje wszystkich pragnących poszerzyć i zaktualizować swą wiedzę a temat puszczańskiej flory i fauny. 


Perspektywy i strategie rozwoju gospodarczego puszczy Knyszyńskiej
oraz ochrona przyrody na Litwie


 

 Przewodnik "Puszcza Knyszyńska"


 

 

 

 

 


 

Bóbr w Puszczy Knyszyńskiej - folder


 

Ścieżka przyrodnicza "Dolina Jałówki"


  

Kolej wąskotorowa w Puszczy Knyszyńskiej - folder


 

Puszcza Knyszyńska i Górna Narew - mapa turystyczna


 

Puszcza Knyszyńska - mapa


    

Puszcza Knyszyńska - mapa


Puszcza Knyszyńska - mapa 


Puszcza Knyszyńska - Monografia Przyrodnicza


 

 Parki Krajobrazowe Podlasia - album 


 Puszcza Knyszyńska 


 Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej - płyta cd 


 Podlaskie Parki Narodowe i Krajobrazowe - folder 


 Poznaj Płazy Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej - folder edukacyjny 


 Poznajmy nasze drzewa - płyta cd


Spacery po Supraślu i okolicy - folderWędrówki edukacyjne - Ścieżki Przyrodnicze
Lokalnych Osrodków Edukacji Ekologicznej
Przy Parkach Krajobrazowych Województwa Podlaskiego
 


Witold Sławiński Jakiego Nie Znamy - folder


Wody Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej - folder


Zbieranie i utrwalanie ziół
Kompendium młodego przyrodnika


Park Krajobrazowy
Puszczy Knyszyńskiej
Krajobrazy


Park Krajobrazowy
Puszczy Knyszyńskiej
Płazy


Knyszyńska Primeval Forest
Forester's sketches

Dodana: 23 lipiec 2010 00:00

Zmodyfikowana: 4 luty 2011 14:31