Konkursy i szkolenia

Konkursy w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej

PKPK rokrocznie organizuje różne konkursy i imprezy ekologiczne, aby poprzez zabawę zachęcić uczniów do samodzielnego poznawania przyrody. Są to imprezy cykliczne i weszły na stałe do naszego kalendarza. Celem organizowania poszczególnych konkursów jest:

  • zdobywanie i pogłębianie wiedzy o Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej
  • zapoznanie z formami ochrony przyorody w Polsce oraz walorów przyrodniczych parków krajobrazowych
  • uświadomienie różnorodności biologicznej Podlasia
  • poszerzenie wiedzy ekologicznej
  • podnesienie poziomu wiedzy przyrodniczej i uwrazliwienie na problemy ochrony środowiska
  • rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody.

 

KONKURS WIEDZY O PARKU KRAJOBRAZOWYM PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ

 

- Kiedy: kwiecień

- konkurs skierowany do uczniów ze szkół podstawowych z klas V-VI. W konkursie biorą udział 3 osoby z każdej szkoły.

Konkurs składa się z dwóch części:

  1. Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie odpowiednio wcześniej przygotowują i przesyłają do siedziby tematyczną prezentację multimedialną
  2. Rozwiązywanie testu przez uczestników.

Po zmaganiach konkursowych wszystkim uczestnikom organizowane jest ognisko.

Organizator: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

 

KONKURS „POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI”

Kiedy: listopad – czerwiec

- konkurs skierowany do uczniów z gimnazjów z gmin, które wchodzą w skład parków krajobrazowych i ich otulin, z wyjątkiem miast wojewódzkich.

konkurs przebiega w 5 etapach:

1 etap: szkolny – listopad – rywalizacja między uczniami w obrębie danej szkoły (do wzięcia udziału w tym etapie zachęcamy całe klasy).

2 etap: gminny – grudzień – rywalizacja między szkołami w obrębie danej gminy (w przypadku gminy, na terenie której znajduje się tylko jedno gimnazjum, zwycięzcy etapu szkolnego automatycznie kwalifikują się do etapu 3).

3 etap: parkowy – styczeń – rywalizacja szkół reprezentujących gminy w obrębie danego parku krajobrazowego. Do etapu wojewódzkiego przechodzi jedna szkoła.

4 etap: wojewódzki marzec – rywalizacja pomiędzy szkołami reprezentującymi poszczególne parki krajobrazowe. Do etapu ogólnopolskiego przechodzi jedna szkoła z danego Parku Krajobrazowego, która reprezentuje województwo podlaskie w etapie ogólnopolskim.

5 etap: ogólnopolskimaj/czerwiec – rywalizacja między szkołami, które zwyciężyły w finałach wojewódzkich.

Organizatorzy: Parki Krajobrazowe Polski

KONKURS "BIORÓŻNORODNOŚĆ I FORMY OCHRONY PRZYRODY W POLSCE":

- Kiedy: wrzesień – listopad;

konkurs przebiega w trzech etapach:

 I – szkolny – wrzesień – rywalizacja uczniów w szkołach. Z każdej szkoły przechodzą 3 osoby z najwyższą liczbą punktów

II – powiatowy – październik – rywalizacja uczniów z poszczególnymi szkołami biorącymi udział w konkursie, wyłonienie najlepszych pięciu osób z najwyższą liczbą punktów

III – wojewódzki – listopad (w siedzibie BPN w Białowieży)

- Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych województwa podlaskiego.

- Organizator:Białowieski  Park  Narodowy  z  siedzibą  w  Białowieży.

Współorganizatorzy: Parki Narodowe i Krajobrazowe woj. podlaskiego, RDLP w Białymstoku, Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży.

Fot.: Konkurs Wiedzy o Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej

Fot. Zmagania uczniów podczas konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" etap 4 - wojewódzki w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej

Fot. VI edycja konkursu Bioróżnorodnośc i formy ochrony przyrody w Polsce - finał w Białowiekim Parku Narodowym

 

 

Dodana: 6 lipiec 2010 00:00

Zmodyfikowana: 28 listopad 2017 14:13