Ważnym elementem w prowadzeniu edukacji środowiskowej na terenie PKPK są ścieżki dydaktyczne. Są one doskonałym miejscem do osobistych kontaktów z żywą przyrodą, pozwalają w najbardziej bezpośredni sposób dotknąć i zobaczyć to, co dotychczas znane było tylko z kartek podręczników lub ekranów telewizora.

Poniżej podajemy przykładowe propozycje tematów zajęć terenowych, które można realizować na ścieżkach dydaktycznych oraz w naszych salach muzealnych i edukacyjnych:

• Formy ochrony przyrody w Polsce.
• Przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe walory Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.
• Warstwy lasu.
• Wiosenne kwiaty.
• Poznajemy drzewa i krzewy Puszczy Knyszyńskiej.
• Mszaki i paprotniki Puszczy Knyszyńskiej.
• Porosty i skala porostowa.
• Spotkania z przyrodą - 4 pory roku w Puszczy Knyszyńskiej.
• Poznajemy mapę i kompas.

Tematy lekcji można dostosowywać do potrzeb nauczycieli z uwzględnieniem wartości naturalnych i antropogenicznych Puszczy Knyszyńskiej.

Najwięcej wycieczek szkolnych przemierza ścieżkę dydaktyczną "Dolina Jałówki", położoną w pobliżu Supraśla. Prowadzi ona przez leśny rezerwat częściowy Jałówka, wyróżniający się urozmaiconą rzeźbą terenu oraz zasobnością w wodę. Wpływa to na bogactwo poznawanych ekosystemów (leśne, wód płynących, źródliskowe).

                

                    Warsztaty terenowe                           Tym razem pod górkę...
                                                                            Fot. Beata Aleksiejuk

Długość ścieżki wynosi ok. 3 km, a w miejscach szczególnie interesujących pod względem geomorfologicznym i florystycznym wyznaczono 7 przystanków. Jej przejście zajmuje przeciętnie 1 godz. Ścieżka jest oznakowana kolorem czerwonym i prawie w całości przebiega po liniach oddziałowych i istniejących drogach.

Obejrzenie okazałych sosen ekotypu supraskiego oraz źródliska typu korytowego umożliwia spacer ścieżką "Krasne" przebiegającą częściowo przez rezerwat o tej samej nazwie. Trasa liczy ok. 3 km długości, a jej początek zlokalizowany jest przy trasie Białystok - Supraśl w miejscowości Krasne.

Interesująca jest też ścieżka dydaktyczna "Kopna Góra" przebiegająca częściowo przez rezerwat "Woronicza". Ma ona ok. 4 km długości, a poznanie jej najciekawszych walorów umożliwiają tablice informacyjne z opisami. Zapoznać się tu można m.in. z historią leśnej kolejki wąskotorowej, obejrzeć torfowisko niskie, przyjrzeć się śladom żywicowania na sosnach i podziwiać okazały drzewostan nasienny. Zachęcamy również do spacerów po znajdującym się nieopodal Arboretum.

Dodana: 6 lipiec 2010 00:00

Zmodyfikowana: 13 lipiec 2010 15:07