Pomniki przyrody

Na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej zlokalizowanych jest 157 pomników przyrody. Na terenie Parku pomniki przyrody reprezentowane są w formie: pojedynczych drzew, alei oraz głazów narzutowych.

Najstarszym pomnikiem przyrody jest dąb szypułkowy liczący blisko 470 lat. Natomiast największym pomnikiem jest lipa drobnolistna w okolicy wsi Suchy Hrud mierząca prawie 7m w obwodzie na wysokości 1,3m (fot.1).

W załącznikach dostępne są wykazy pomników przyrody (pojedyncze drzewa) zlokalizowane na terenie 3 nadleśnictw w granicach administracyjnych Parku. Wkrótce w ramach prowadzonych prac zostaną umieszczone kolejne wykazy.

Fot. 1. Pomnikowa lipa drobnolistna we wsi Suchy Hrud

Dodana: 7 lipiec 2010 00:00

Zmodyfikowana: 14 kwiecień 2015 13:56