Prawo

Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej 
http://www.pkpk.pl/Plan_Ochrony.pdf
 

Ustawa o ochronie przyrody - Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20040920880&type=3&name=D20040880Lj.pdf
 

Ustawa o lasach -  Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050450435&type=3&name=D20050435Lj.pdf
 

Ustawa - Prawo ochrony środowiska - Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20010620627&type=3&name=D20010627Lj.pdf
 

Rozporządzenie w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną - Dz.U. 2004 nr 168 poz. 1764
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20041681764&type=2&name=D20041764.pdf
 

Rozporządzenie w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną - Dz.U. 2004 nr 220 poz. 2237
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20042202237&type=2&name=D20042237.pdf
 

Rozporządzenie w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną - Dz.U. 2004 nr 168 poz. 1765
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20041681765&type=2&name=D20041765.pdf
 

Rozporządzenie w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 - Dz.U. 2005 nr 94 poz. 795
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050940795&type=2&name=D20050795.pdf
 

Rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody - Dz.U. 2005 nr 94 poz. 794
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050940794&type=2&name=D20050794.pdf
 

Rozporządzenie w sprawie rodzajów, typów i podtypów rezerwatów przyrody - Dz.U. 2005 nr 60 poz. 533
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050600533&type=2&name=D20050533.pdf

 

Dodana: 12 lipiec 2010 00:00

Zmodyfikowana: 12 lipiec 2010 14:26