Projekty zrealizowane

Projekty dofinansowane przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku
:

ROK 2016

- "Konkursy i warsztaty edukacyjno - przyrodnicze z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej
w 2016r."

- "Kraina młodego przyrodnika przy siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej"

ROK 2015:

- Konkursy i warsztaty edukacyjno - przyrodnicze z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej w 2015 r."

- "Zmodernizowana sala wystawowa - edukacja jak nowa w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej"

ROK 2014:

- "Konkursy i warsztaty edukacyjne w PKPK w 2014 r."

- "Natura Nietoperza w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej

WCZEŚNIEJ:

1 "Czynna ochrona płazów w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej"
2 "Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej korzeniami w Naturze 2000"
3 "Edukacja ekologiczna podstawą działań na rzecz trwałej ochrony przyrody Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej"
4 "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury ścieżek edukacyjnych Lokalnych Ośrodków Edukacji Ekologicznej działających przy parkach krajobrazowych województwa podlaskiego"
5
"Edukacja przyrodnicza - konkursy w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej".
6 "Rozszerzenie działalności edukacyjnej poprzez utworzenie ścieżki przyrodniczej wokół siedziby PKPK"

 

 

Dodana: 2 sierpień 2011 00:00

Zmodyfikowana: 1 marzec 2017 14:13