Projekty

 

W roku 2017 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dofinansował następujące zadania realizowane przez Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej:

1. "Kraina młodego przyrodnika przy siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej" – kontynuacja projektu z roku 2016

2. „XXXII edycja Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – organizacja i przeprowadzenie etapów: szkolnego i okręgowego oraz organizacja wyjazdu przedstawicieli województwa podlaskiego na finał centralny (krajowy)”

3. „Herpetofauna Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej”

4. „Ptaki dziuplaki w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej”

5. „Działania edukacyjne w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej”

 

 

 

 

 

Dodana: 19 kwiecień 2011 00:00

Zmodyfikowana: 4 lipiec 2017 12:38