Projekt "Wyobraźmy sobie nietypowe przystanie w lesie"

W lipcu 2018 r. Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska (Polska) podpisała z GAL Haute Lande d’Armagnac (Francja) umowę współpracy w sprawie realizacji projektu „En forêt, imaginons des escales atypiques” („Wyobraźmy sobie nietypowe przystanie w lesie”).

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020. Główny temat współpracy to rozwój turystyki na obszarach leśnych. Najważniejsza idea tego projektu to stworzenie oryginalnej oferty pobytu na obu terytoriach w oparciu o innowacyjne wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych. Główne zadania planowane do wykonania to przygotowanie koncepcji oraz dokumentacji technicznej do realizacji obiektów sztuki nowoczesnej pełniących jednocześnie funkcje użytkowe (obserwatorium przyrody; obiekt krótkotrwałego przebywania turysty) oraz rzeźb na obszarze LGD Puszcza Knyszyńska oraz Landes de Gascogne.

Partnerami projektu po stronie francuskiej są: GAL Haut Lande d’Armagnac, Parc Naturel Regional Lande de Gascogne oraz Stowarzyszenie „La Foret d’Art Contemporain”. LGD Puszcza Knyszyńska będzie realizować ten projekt we współpracy z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej, Liceum Plastycznym w Supraślu, Wydziałem Architektury Politechniki Białostockiej oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku i Nadleśnictwami Puszczy Knyszyńskiej.

 

więcej informacji na stronie https://sztuka.puszczaknyszynska.org/

Dodana: 27 luty 2019 13:17

Zmodyfikowana: 27 luty 2019 13:20