Badania wody na terenie PKPK

W maju służba PKPK przeprowadziła wiosenne pobieranie próbek wody z cieków zlokalizowanych w PKPK i jego otulinie. Łącznie analizami objęto 90 cieków.

Dodatkowo, podczas wyjazdów terenowych weryfikowano oznaczenia szlaków turystycznych, po których się poruszano,  sprawdzano czy nie są łamane zakazy obowiązujące w PKPK oraz nasłuchiwano głosów godowych kumaka nizinnego. W trakcie pobierania próbek zaobserwowano 2 minogi, które najprawdopodobniej odbywały tarło. Biorąc pod uwagę biologię gatunków minogów były to minogi strumieniowe lub ukraińskie.

Dodana: 31 maj 2017 10:42

Zmodyfikowana: 1 czerwiec 2017 12:55