Materiały konferencyjne

Konferencja XXX lat Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej

w dniach 20-21 września w Supraślu odbyła się  konferencja podsumowująca XXX lat działalności Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.

Referaty z konferencji udostępnione są w załącznikach do strony   

 Konferencja  „Ochrona przyrody w rękach samorządów wojewódzkich”

W dniach 27-29 września 2017 r. w Supraślu, w sercu Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, odbyła się konferencja pt. „Ochrona przyrody w rękach samorządów wojewódzkich”.

Spotkanie dotyczyło przede wszystkim dwóch form ochrony przyrody: parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu. Uczestnikami konferencji byli dyrektorzy i przedstawiciele departamentów ochrony środowiska Urzędów Marszałkowskich oraz Służby Parków Krajobrazowych z całej Polski.

Liczne prelekcje i dyskusje obejmowały problematykę z zakresu:
 funkcjonowania obszarów chronionych, w tym w szczególności wyznaczania granic, dostosowywania prawa lokalnego do planów ochrony i obowiązujących na terenie form ochrony przyrody zakazów, 
 wydawania decyzji na wycinkę drzew w miastach na prawach powiatu, 
 audytów krajobrazowych, 
 planowania przestrzennego w granicach form ochrony,
 współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Lasami Państwowymi i Polskim Związkiem Łowieckim.

Konferencja została zorganizowana we współpracy: Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej oraz Stowarzyszenia „Wielki Las”. Konferencja została sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 

W załącznikach do strony udostępniamy ptrezentacje z konferencji 

Dodana: 5 październik 2017 09:56

Zmodyfikowana: 3 styczeń 2019 10:48