Informacja dotycząca projektu „Eko-inicjatyw na rzecz ochrony lokalnych ekosystemów”

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Agencja Ekorozwoju Zielone Płuca Polski, mając na celu poprawę stanu środowiska naturalnego przy zaangażowaniu społeczności lokalnych, podjęła się administrowania projektu „Eko-inicjatyw na rzecz ochrony lokalnych ekosystemów” na terenie wybranych gmin województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Projekt realizowany będzie w ramach programu „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju” wspieranego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pośród przedsięwzięć realizowanych w 2017 roku na terenie województwa podlaskiego wsparte zostaną inicjatywy: Fundacji Orzeł z Białystoku – wymiana oświetlenia LED w Szkole Podstawowej w Czerwonem (gm. Kolno); Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków – naprawa wieży widokowej w Tykocinie oraz montaż budek lęgowych dla zimorodka w Puszczy Knyszyńskiej, Szkoły Podstawowej w Wasilkowie – utworzenie ścieżki dydaktycznej „Życie owadów zapylających”; Podlaskiej Fundacji Sportu, Turystyki i Ochrony Przyrody SWT – rewitalizacja 30 drzew - pomników przyrody oraz inicjatywa mieszkańców Wasilkowa - utworzenie trasy turystycznej do terenu bagiennego „Żurawka”.

Eko-inicjatyw w województwie warmińsko-mazurskim będą realizowane przez: Zarząd Osiedla „Przysiółek Górny” – zagospodarowanie terenu wokół małego zbiornika wodnego w Dobrym Mieście; Stowarzyszenie Edukacji Pro-Natura – montaż budek lęgowych dla małych dziuplaków w gminie Dywity, budowę infrastruktury turystyczno-edukacyjnej w Łężanach (gm. Reszel) oraz podwodne sprzątanie jeziora Widryńskiego (gm. Reszel); a także przez mieszkańców miejscowości Dobre Miasto – odtworzenie parku przy ul. Łużyckiej oraz renaturyzacja siedlisk przyrodniczych zniekształconych przez człowieka nad rzeką Łyną.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia realizacji inicjatyw na stronach informacyjnych gmin, inicjatorów przedsięwzięć oraz fzpp.pl, a mieszkańców do czynnego udziału w inicjatywach.

Dodana: 28 grudzień 2016 13:14

Zmodyfikowana: 28 grudzień 2016 13:15