Pożar hałdy odpadów obok sortowni odpadów w Studziankach

 

Niemal 200 strażaków brało udział w trwającej blisko 60 godzin akcji gaśniczej podczas pożaru hałdy odpadów obok sortowni odpadów w Studziankach, położonej na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Nie była to pierwsza tego typu sytuacja. Odpady w Studziankach płonęły też w roku 2015 i 2016 a pożar z 2012 roku gaszono 8 dni. Informację o pożarze służby odebrały po północy w sobotę 11.11.2013. Płonęła 12 metrowa hałda śmieci, głównie tworzyw sztucznych. Wpływ emisji tak znacznej ilości szkodliwego dymu na środowisko i okolicznych mieszkańców monitoruje WIOŚ. Jedyne przyczyny wybuchu pożaru jakie wskazują strażacy to samozapłon lub podpalenie. Przypomnijmy, że podpalenie było przyczyną pożaru z 2012 r, sprawę jednak umorzono z powodu niewykrycia sprawców. Właścicielem obiektu jest firma MPK Pure Home z Ostrołęki. W wyniku kontroli przeprowadzonych w sortowni przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, już wcześniej wykryto nieprawidłowości, z których najpoważniejsze to brak mocy przerobowych do takiej ilości gromadzonych odpadów oraz gromadzenie śmieci niezgodnie z pozwoleniem, które wydaje marszałek województwa.

      Jak mówi dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Lech Magrel, Marszałek Województwa nie zdecydował się o cofnięciu pozwolenia zintegrowanego, jednak rozważana jest taka możliwość.

     Warto pamiętać jak bardzo szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi ma spalanie odpadów. W spalinach pochodzących ze spalania odpadów możemy znaleźć: pyły, tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie, takie jak kadm, rtęć, ponadto chlorowodór, cyjanowodór, dioksyny. Przy spalaniu popularnego PVC, z którego wykonane są wykładziny, butelki, otoczki kabli, folie powstaje chlorowodór, który w połączeniu z parą wodną tworzy kwas solny. Spalając pianki poliuretanowe (buty, odzież, meble) do powietrza emitowany jest cyjanowodór, który tworzy z wodą kwas pruski. Spalając sklejkę płyty wiórowe emitujemy formaldehyd. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. typu PET (worki foliowe, odpady z gumy czy lakierowane materiały) w wyniku spalania tego typu odpadów emitowane są rakotwórcze dioksyny.

 

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/149441

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/149378

http://www.poranny.pl/wiadomosci/wasilkow/g/plonela-12metrowa-gora-smieci-w-studziankach-pozar-zostal-ugaszony-foto-wideo,12666210,26284286/

 

Dodana: 16 listopad 2017 11:57

Zmodyfikowana: 16 listopad 2017 11:57