Finał wojewódzki XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

W dniu 22 marca 2019 roku w Gminnej Bibliotece w Jeleniewie odbył się finał wojewódzki XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, którego koordynatorem w tym roku był Suwalski Park Krajobrazowy.

                W wydarzeniu uczestniczyli: przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Departamentu  Ochrony Środowiska,  w składzie: Anna Krysztopik – zastępca dyrektora Anna Radziejewska – kierownik, Agnieszka Kowalewska i Renata Łapińska – główni specjaliści. Służbę Parków reprezentowali: Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi: Mariusz Sachamciński - Dyrektor i Paulina Chojnowska – spec – spec. ds. ochrony środowiska, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej: w zastępstwie Pani Dyrektor - Cezary Werpachowski główny spec. ochrony przyrody oraz Ewa Kraśnicka – specjalista ds. edukacji, Suwalski Park Krajobrazowy: Teresa Świerubska – Dyrektor SPK, Paulina Brezgieł – starszy spec. ds. edukacji, Izabela Okrągła - spec. ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych oraz Sylwia Racis – specjalista ds. turystyki

                Do konkursu przystąpiły trzy czteroosobowe drużyny reprezentujące poszczególne parki krajobrazowe Podlasia: Suwalski Park Krajobrazowy (SPK) reprezentowała drużyna z Publicznego Gimnazjum im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Wiżajnach, Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi (ŁPKDN) - Publiczne Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Piątnicy i Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej (PKPK) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce. Drużyny te zostały wyłonione w wyniku przeprowadzenia wcześniejszych eliminacji szkolnych, gminnych i parkowych.

                Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu obejmującego zagadnienia przyrodniczo-ekologiczne oraz wiedzę na temat parków krajobrazowych województwa podlaskiego oraz  rozpoznawanie na podstawie zdjęć wybranych chronionych gatunków roślin i zwierząt. Zadania te były wykonywane indywidualnie, zaś o wyniku drużyny decydowała łączna suma punktów zdobyta przez poszczególnych jej członków. Po zsumowaniu punktów z liczbą punktów 288 pkt. zwycięską drużyną okazała się ekipa z Publicznego Gimnazjum im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Wiżajnach w składzie: Lidia Rudziewicz, Oliwia Jurewicz, Martyna Karmiłowicz, Ewelina Wilk pod opieką Pani Bożeny Głosek. II miejsce z sumą punktów 245 zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce w składzie: Gabriela Słoma, Izabela Daszuta, Michał Miroń i Korneliusz Buraczyk.  Drużynę do konkursu przygotowała Pani Barbara Olszewska.
III miejsce i 178 pkt. uzyskało Publiczne Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Pątnicy w składzie: Paulina Steczkowska, Joanna Steczkowska, Julita Sitkowska, Piotr Czerwiński Drużynę do konkursu przygotowywała Pani Agata Sasak.

                Wyłoniona drużyna będzie reprezentować nasze województwo na finale ogólnopolskim w dniach 03 - 07 czerwca 2019 r na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych  w Otwocku.

 

Dodana: 25 marzec 2019 12:38

Zmodyfikowana: 25 marzec 2019 12:38