Konferencja Ochrona przyrody w rękach samorządów wojewódzkich

W dniach 27-29 września 2017 r. w Supraślu, w sercu Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, odbyła się konferencja pt. „Ochrona przyrody w rękach samorządów wojewódzkich”.

                Spotkanie dotyczyło przede wszystkim dwóch form ochrony przyrody: parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu. Uczestnikami konferencji byli dyrektorzy i przedstawiciele departamentów ochrony środowiska Urzędów Marszałkowskich oraz Służby Parków Krajobrazowych z całej Polski.

                Liczne prelekcje i dyskusje obejmowały problematykę z zakresu:

  • funkcjonowania obszarów chronionych, w tym w szczególności wyznaczania granic, dostosowywania prawa lokalnego do planów ochrony i obowiązujących na terenie form ochrony przyrody zakazów,
  • wydawania decyzji na wycinkę drzew w miastach na prawach powiatu,
  • audytów krajobrazowych,
  • planowania przestrzennego w granicach form ochrony,
  • współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Lasami Państwowymi i Polskim Związkiem Łowieckim.

                Konferencja została zorganizowana we współpracy: Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej oraz Stowarzyszenia „Wielki Las”. Konferencja została sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 

Dodana: 26 wrzesień 2017 08:14

Zmodyfikowana: 2 październik 2017 13:32