PKPK ogłasza przetarg

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

 

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego, wzmocnieniu konstrukcji więźby dachowej oraz przebudowa istniejącego ganku wejściowego w budynku siedziby Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej wpisanego do rejestru zabytków pod nr rej. A- 302, zlokalizowanego przy ul. Chodakowskiego 6, na działce o numerze geodezyjnym 166/2 w Supraślu w gminie Supraśl

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na stronie http://bip.pkpk.wrotapodlasia.pl/Ogloszenia/zamowienia_publiczne/4c8ecb85674e06b/

Dodana: 19 czerwiec 2015 13:06

Zmodyfikowana: 19 czerwiec 2015 13:06