Finał wojewódzki XVII edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

                                                                                                                                                    

                W dniu 23 marca 2018 roku w Punkcie Usług Turystycznych „Bukowisko” w Supraślu odbył się finał wojewódzki XVII edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, którego koordynatorem był Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej.

                W wydarzeniu uczestniczyli:  Maciej Borzyszkowski – Prezes oraz  Izabela Grygorczuk - spec. ds. edukacji ekologicznej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku – oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – Dyrektor: Lech Magrel – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska oraz Anna Radziejewska – kierownik referatu Ochrony Środowiska i Agnieszka Kowalewska – główny specjalista w referacie Ochrony Środowiska. Służbę Parków reprezentowali: Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi: Mariusz Sachamciński
- Dyrektor i Anna Jadczak – spec. ds. ochrony środowiska i Suwalski Park Krajobrazowy: Paulina Brezgieł – starszy spec. ds. edukacji oraz Izabela Okrągła - spec. ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych
i kulturowych oraz służba Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej: Dyrektor: Pani Joanna Kurzawa
 i spec. ds. edukacji Ewa Kraśnicka.

                Do konkursu przystąpiły trzy czteroosobowe drużyny reprezentujące poszczególne parki krajobrazowe Podlasia: Suwalski Park Krajobrazowy (SPK) reprezentowała drużyna z Publicznego Gimnazjum im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Wiżajnach, Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi (ŁPKDN) - Publiczne Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Piątnicy i Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej (PKPK) - Gimnazjum Integracyjne nr 3 w Sokółce. Drużyny te zostały wyłonione w wyniku przeprowadzenia wcześniejszych eliminacji szkolnych, gminnych i parkowych.

                Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu obejmującego zagadnienia przyrodniczo-ekologiczne oraz wiedzę na temat parków krajobrazowych województwa podlaskiego oraz  rozpoznawanie na podstawie zdjęć wybranych chronionych gatunków roślin i zwierząt. Zadania te były wykonywane indywidualnie, zaś o wyniku drużyny decydowała łączna suma punktów zdobyta przez poszczególnych jej członków. Po zsumowaniu punktów z liczbą punktów 254 pkt. zwycięską drużyną okazała się ekipa z Publicznego Gimnazjum im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Wiżajnach w składzie: Lidia Rudziewicz, Oliwia Jurewicz, Anna Pachucka i Konrad Rudziewicz, pod opieką Pani Bożeny Głosek.

II miejsce z sumą punktów 246 zdobyła drużyna z Gimnazjum Integracyjnego nr 3 w Sokółce w składzie: Zuzanna Bakun, Maria Kułakowska, Klaudia Gieniusz, i Konrad Rećko. Drużynę do konkursu przygotowała Pani Barbara Olszewska. III miejsce i 154 pkt. uzyskało Publiczne Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Pątnicy w składzie: Paulina Steczkowska, Karolina Petkowska, Daria Brulińska, Aleksandra Kosel. Drużynę
do konkursu przygotowywała Pani Agata Sasak.

                Wyłoniona drużyna będzie reprezentować nasze województwo na finale ogólnopolskim w dniach 5 - 8 czerwca 2018 roku na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

Dodana: 30 marzec 2018 14:39

Zmodyfikowana: 30 marzec 2018 14:39