Dzień Krajobrazu

Dzień Krajobrazu

20 PAŹDZIERNIKA

 

Pamiętajmy o krajobrazie! A co to krajobraz?

 

K R A J O B R A Z

 

Krajobraz to nasze otoczenie, to miejsce i obraz. To ważna część naszego świata, choć zajęci swymi sprawami nieraz zapominamy o tym, że załatwiamy je poruszając się w krajobrazie, na przykład leśnym lub miejskim. Krajobraz przypomina nam o sobie, gdy robi na nas wrażenie, dobre albo złe. Cieszy nasze oczy, jeśli przyroda pięknie go urządziła, jeśli człowiek tego nie zniszczył, lecz ładnie zagospodarował.

Warto pamiętać o krajobrazie. Warto urządzać go, jak własny dom, czyli tak, żeby czuć się w nim dobrze. Warto dbać o niego tak, by jego naturalni mieszkańcy, cenne gatunki roślin i zwierząt też czuły się w nim dobrze.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej to kraina wyjątkowych krajobrazów. W sposób szczególny wyróżniono dwa miejsca – rozlewiska rzek Supraśli i Sokołdy oraz uzdrowiskowe miasteczko Supraśl. Zostały one wpisane do Czerwonej Księgi Krajobrazów Polski. Uznano że to jedne z najcenniejszych krajobrazów Polski i że wymagają najwyższej ochrony oraz troski.

Puszcza Knyszyńska jest wyjątkowa, dlatego w 1988 r. objęto ją ochroną obszarową i utworzono Park Krajobrazowy. Charakterystyczne krajobrazy Parku to:

krajobraz leśny – dzięki różnorodności rzeźby, gleb i wód występuje u nas w kilkudziesięciu odmianach, na przykład łęg gwiazdnicowy, borealna świerczyna na torfie czy biel (borealna brzezina bagienna),

krajobraz dolin rzecznych – największe rzeki to Supraśl, Sokołda, Płoska i Słoja, a poza nimi dziesiątki strumieni i setki źródlisk, to wyjątkowe obiekty z wyjątkową przyrodą i rzadkim krajobrazem :) ,

krajobraz wiejski– osady w Puszczy położone są głównie w dolinach rzecznych, w skupiskach po kilka wsi, typowy układ wsi to ulicówka, dominują tu drewniane zdobione płoty, domy i zagrody, od ulicy kwieciste przedogródki, a z tyłu sady z kultywarami, czyli tradycyjnymi odmianami drzew owocowych.

 

Dzień Krajobrazu świętujemy 20 października, ponieważ  w tym dniu we Florencji w 2000 roku przyjęto Europejską Konwencję Krajobrazową. Jej celem jest promowanie ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu. Polska także zobowiązała się do stosowania przepisów Konwencji.

 

Jednym z efektów Ratyfikacji Konwencji jest Ustawa z dn. 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Zgodnie z nią już niedługo teren całej Polski zostanie objęty audytami krajobrazowymi. To znaczy, że nasze krajobrazy przyrodniczo-kulturowe zostaną dokładnie poznane i opisane, powstanie plan działania mówiący jak urządzać i chronić krajobraz.

 

Zapraszamy do Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej! Tu przyroda łączy się z kulturą w niepowtarzalny krajobraz. 

Dodana: 19 październik 2016 13:28

Zmodyfikowana: 19 październik 2016 13:28