Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Działając w imieniu Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. prof. Witolda Sławińskiego z siedzibą w Supraślu zawiadamiamy, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na:  „Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego, wzmocnieniu konstrukcji więźby dachowej oraz przebudowie istniejącego ganku wejściowego w budynku siedziby Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. prof. Witolda Sławińskiego z siedzibą w Supraślu” unieważniono postępowanie na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 tekst jednolity ze zmianami).


 

Protokół i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej PKPK

http://bip.pkpk.wrotapodlasia.pl/Ogloszenia/zamowienia_publiczne/eda78bf354b9ff9/zawiad_o_uniewa_postep.htm

Dodana: 17 czerwiec 2015 11:26

Zmodyfikowana: 17 czerwiec 2015 11:26