Zaproszenie do Konkursu na scenariusz zajęć „Tajemnice wilka i rysia w prastarej Puszczy – jak polubić i chronić duże drapieżniki?"

 

Białowieski Park Narodowy ogłasza konkurs na scenariusze zajęć „Tajemnice wilka i rysia w prastarej Puszczy – jak polubić i chronić duże drapieżniki?". Przedmiotem Konkursu jest opracowanie  scenariusza lekcji lub zajęć pozalekcyjnych dotyczących dużych drapieżników – wilka i rysia, dla wybranego etapu edukacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem aktywizujących metod nauczania.
Konkurs jest skierowany do nauczycieli, edukatorów, studentów, członków stowarzyszeń i organizacji zajmujących się ochroną przyrody, ośrodków edukacji ekologicznej oraz innych osób zainteresowanych ekologią i ochroną przyrody. Celem konkursu jest przede wszystkim popularyzacja wiedzy o dużych drapieżnikach i ich roli w ekosystemie lasu. Jest to szczególnie istotne, gdyż wilk i ryś, jedne z największych drapieżników Polski, gatunki należące do rzadkich i objęte ochroną ścisłą, nadal nie cieszą się pozytywną opinią w społeczeństwie. Zatem, aby ją zmienić, należy szerzyć wiedzę o biologii i ekologii tych pięknych ssaków, uświadamiać potrzebę ich istnienia oraz propagować ochronę. Konkurs na scenariusze zajęć dotyczących drapieżników, a następnie opracowane z ich wykorzystaniem wydawnictwo, może być jednym z narzędzi promujących pozytywny wizerunek wilka i rysia w naszym społeczeństwie. Zapraszamy do konkursu!  Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu oraz informacjami z zamieszczonych poniżej adresów przykładowych stron internetowych.

W załączeniu - regulamin i konspekt. 

Hanna Schmidt, starszy specjalista ds. edukacji, Białowieski Park Narodowy, Tel: 85 682 97 33, e-mail: hschmidt@bpn.com.pl

http://www.wwf.pl/co_robimy/gatunki_glowna/rys/poznaj_rysia/

http://www.zbs.bialowieza.pl/ (przez wyszukaj na stronie ibs)

http://gatunki.sggw.pl/?q=node/4

http://gatunki.sggw.pl/?q=node/6

http://bpn.com.pl/images/stories/opisy/wydawnictwa/matecznik/m_2010/4/04_naga_prawda_o_wilku_tekst.pdf

http://bpn.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=155&Itemid=260

 

Dodana: 8 kwiecień 2015 09:50

Zmodyfikowana: 8 kwiecień 2015 09:50