Protokół z weryfikacji otrzymanych ofert na stanowisko referenta ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych

 Protokół z weryfikacji  otrzymanych ofert na stanowisko referenta ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej

Nr PKPK -S-III/17/2017

 

W wyniku wszczętej procedury rekrutacyjnej na stanowisko referenta ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych wpłynęły dokumenty aplikacyjne 3 osób w terminie zgodnym z ogłoszeniem, tj. do dnia 27.03.2017r. do godz. 15:30.

 

  1. Mirosław Stepaniuk
  2. Urszula Sawoń
  3. Agnieszka Godlewska

 

Komisja w II etapie konkursu po weryfikacji dokumentacji nadesłanych ofert  przedstawia listę osób, które złożyły wymagane dokumenty oraz spełniają wszystkie niezbędne wymagania  określone  w ogłoszeniu opublikowanym w BIP uzyskując następującą ilość punktów:

 

1.  Mirosław Stepaniuk – 10pkt.

2.  Urszula Sawoń – 8pkt.

3.  Agnieszka Godlewska – 8pkt.

 

Maksymalna ilość punktów do uzyskania – 10pkt.

 

 

Wyżej wymienione osoby zapraszamy do III etapu rekrutacji
( rozmowa  kwalifikacyjna),  który  odbędzie  się   dnia  31 marca 2017r. o godz. 10:00 w siedzibie PKPK w Supraślu przy ul. abp. gen. M. Chodakowskiego 6.

 

 

Komisja rekrutacyjna w składzie:

 

  1. Joanna Kurzawa – dyrektor

 

  1. Włodzimierz Kwiatkowki – główny specjalista ds. ochrony przyrody

 

Sporządziła:

Urszula Kiśluk

 

Supraśl, dn. 28.03.2017r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodana: 28 marzec 2017 09:04

Zmodyfikowana: 28 marzec 2017 09:04