Konferencja Klimatyczna – Supraśl 06.06.2023

Ogólnopolska Konferencja
„Wyzwanie klimatyczne – edukacja na rzecz ochrony powietrza i klimatu”
06 czerwca 2023 r.

Organizator:
Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
ul. Abp. Gen. M Chodakowskiego 3, 16-030 Supraśl
tel/fax 85 718 37 85
e-mail: sekretariat@pkpk.pl


Komitet organizacyjny:
Prof. dr hab. Piotr Banaszuk – Instytut Nauk Leśnych, Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej
Dr inż. Dan Wołkowycki – Instytut Nauk Leśnych, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, przewodniczący Rady Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej
Dr inż. Andrzej Kamocki – Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej
Mgr inż. Joanna Kurzawa – Dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej
Mgr Adam Sacharewicz – Główny specjalista ochrony przyrody w PKPK

Charakter, cele i uczestnicy konferencji
Konferencja jest jest dofinansowana ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Białymstoku z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach projektu „Wyzwanie klimatyczne – edukacja na rzecz ochrony powietrza i klimatu” oraz ze środków Województwa Podlaskiego. Jest wydarzeniem o charakterze ogólnopolskim. Tematem wiodącym w projekcie jest edukacja w zakresie czystego powietrza – przeciwdziałanie emisjom.

Zmiany klimatu wywołane działalnością człowieka następują w wyniku emisji gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery. Stan zagrożenia wynikającego z zanieczyszczeń powietrza jest wyzwaniem na skalę globalną jednak warto podkreślać, że indywidualne wybory i działania każdego człowieka mają na to także ogromny wpływ. Nasze codzienne decyzje wpływają bezpośrednio i pośrednio na ograniczenie emisji i to od nas zależy, jak czyste powietrze będzie w przyszłości. Dlatego tak ważna i potrzebna jest edukacja w zakresie ograniczania emisji, która jest też głównym elementem powodującym gwałtowne zmiany klimatyczne i zanieczyszczenie powietrza, którym oddychamy.

Konferencja skierowana jest do szerokiego grona odbiorów (instytucje państwowe, służby ochrony przyrody, środowiska naukowe, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, społeczeństwo)


Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: sekretariat@pkpk.pl do dnia 8 maja 2023 r.

Miejsce konferencji:
AKADEMIA SUPRASKA
ul. Klasztorna 1
16-030 Supraśl
tel. +48 662 254 177

Ramowy Program Konferencji (06.06.2023 r.)
10: 00 -  Powitanie gości
10:15 -  35 lat Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej - referat wprowadzający mgr Adam Sacharewicz – Główny specjalista ochrony przyrody w PKPK
11:00 – 11:30 -  Kryzys klimatyczny - kryzys planetarny. prof. dr hab. Szymon Malinowski – Uniwersytet Warszawski, Instytut Geofizyki, Zakład Fizyki Atmosfery, założyciel i redaktor serwisu Naukaoklimacie.pl, fizyk atmosfery, specjalista z zakresu fizyki chmur i opadów oraz modelowania numerycznego procesów atmosferycznych, dyrektor Instytutu Geofizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, współautor podręcznika „Nauka o klimacie”, prezes zarządu Fundacji Edukacji Klimatycznej
11:30 – 12:00 -  Najpopularniejsze mity o zmianie klimatu. Skąd czerpać rzetelną wiedzę o klimacie? dr Aleksandra Kardaś – Uniwersytet Warszawski, redaktorka naczelna serwisu Naukaoklimacie.pl, fizyczka atmosfery, popularyzatorka nauki, autorka „Książki o wodzie”, współautorka podręczników „Nauka o klimacie” i „Klimatyczne ABC”, wiceprezeska zarządu Fundacji Edukacji Klimatycznej
12:00 – 13:00 -  Uroczyste otwarcie siedziby Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej (ul. Abp. gen. M. Chodakowskiego 3 – tuż obok miejsca konferencji)
Przerwa kawowa
13:00 – 13:30 - Wpływ zmiany klimatu na przyrodę Polski Anna Sierpińska - redaktorka serwisu Naukaoklimacie.pl, popularyzatorka nauki, specjalistka w dziedzinie wpływu zmiany klimatu na środowisko przyrodnicze, sekretarz zarządu Fundacji Edukacji Klimatycznej
13:30 – 14:00 -  Jak mówić o zmianie klimatu, aby być skutecznym dr Magdalena Budziszewska - Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, współzałożycielka inicjatywy „UW dla Klimatu”. Współredaktorka podręcznika do edukacji klimatycznej pt. „Klimatyczne ABC”. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu. Obecnie zajmuje się także emocjami, jakie czują ludzie wobec zmiany klimatu, lękiem i depresją klimatyczną oraz psychologią działania na rzecz ochrony klimatu i środowiska naturalnego.
14:00 – 14:30 Dyskusja podsumowująca konferencję
14:30 Obiad

Formularz zgłoszeniowy znajduje się w załączniku do strony 

Zadanie „Wyzwanie klimatyczne – edukacja na rzecz ochrony powietrza i klimatu” jest dofinansowane ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Białymstoku
z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej
(Umowa Dotacji Nr 0879/23/B-EE/ECP-125/DEE).

Dodana: 24 kwiecień 2023 09:07

Zmodyfikowana: 24 kwiecień 2023 09:27