4. etap wojewódzki XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

27 marca 2015 r. odbył się w Supraślu 4. etap wojewódzki XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, skierowany do uczniów gimnazjów. Koordynatorem wojewódzkim w/w przedsięwzięcia na Podlasiu był w bieżącym roku Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej. Na wstępnie Pani Dyrektor PKPK – Joanna Kurzawa - powitała wszystkich uczestników i zaproszonych gości. Swoją obecnością w/w imprezę zaszczyciła delegacja Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w składzie: z-ca Dyrektora Pani Elżbieta Piotrowska oraz Pani Agnieszka Kowalewska.

Gdy młodzież rywalizowała w konkurencjach konkursowych, goście wysłuchali interesującej prezentacji multimedialnej Pana dr Włodzimierza Kwiatkowskiego – głównego specjalisty ds. ochrony przyrody, dotyczącej PKPK.

W rozwiązywaniu testu wzięły udział trzy 4 – osobowe reprezentacje z parków krajobrazowych województwa podlaskiego: Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi (Publiczne Gimnazjum w Piątnicy), Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej (Zespół Szkół Sportowych w Supraślu) oraz Suwalskiego Parku Krajobrazowego (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Przerośli). Test składał się z 25 pytań, z których 15 sprawdzało wiedzę ogólną z zakresu przyrody, geografii i ekologii na poziomie gimnazjum, a pozostałe 10 – odnosiło się do walorów naturalnych i kulturowych parków krajobrazowych województwa podlaskiego. Następnie odbyła się praktyczna część konkursu, polegająca na rozpoznawaniu 20 gatunków roślin i zwierząt chronionych. Ostatecznie zwyciężyła reprezentacja z SPK, II miejsce przypadło drużynie z ŁPKDN, a III – z PKPK. Młodzież z SPK będzie reprezentować województwo podlaskie na finale ogólnopolskim w/w konkursu, który zostanie przeprowadzony w dniach 25 – 29 maja 2015 r. w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego. Warto nadmienić, iż wszyscy uczestnicy otrzymali cenne nagrody, sponsorowane przez WFOŚiGW w Białymstoku.

Następnie wszyscy uczestnicy wybrali się na ścieżkę edukacyjną przy zbiorniku wodnym, „Wyżary”. Można już było odnaleźć zwiastuny wiosny w PKPK: przylaszczki, zawilce, podbiały, śledziennice, wawrzynki wilczełyko. Pojawiły się motyle latolistki cytrynki i płazy: ropuchy szare i żaby moczarowe. Bogactwo zajmujących wiadomości przyrodniczych przekazali Pracownicy Nadleśnictwa Waliły, którzy jako gospodarze oprowadzali po trasie dydaktycznej. Po puszczańskiej wędrówce, jej uczestnicy powrócili busem do Supraśla. 

Dodana: 31 marzec 2015 12:47

Zmodyfikowana: 31 marzec 2015 12:47