I Posiedzenie Rady Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej

W czwartek 3 grudnia 2015 r. w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej odbyło się pierwsze w nowej kadencji Posiedzenie Rady Parku.

Rada Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej została powołana Uchwałą nr 73/813/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2 września 2015 r.

W skład rady weszło 18 osób, powołanych na 5 letnią kadencję na lata 2015-2020. Są to przedstawiciele nauki, lokalnych samorządów, administracji Lasów Państwowych ekologicznych organizacji pozarządowych:

 1. Dr Bożena M. Dobrzańska
 2. Stanisław Fiedorowicz
 3. Dr Andrzej Kamocki
 4. Roman Kalski
 5. Dr Włodzimierz Kwiatkowski
 6. Jarosław Matysiewicz
 7. Dr Tomasz Ołdytowski
 8. Krzysztof Oniszczuk
 9. Antoni Pełkowski
 10. Grzegorz Piekarski
 11. Doc Bohdan Ptoszek
 12. Piotr Rećko
 13. Joanna Sokólska
 14. Andrzej Stobiński
 15. Tadeusz Tokarewicz
 16. Dr Dan Wołkowycki
 17. Dr Karol Zub
 18. Grażyna Żyła – Pietkiewicz

 W zebraniu Rady udział wzięła Pani Agnieszka Kowalewska starszy specjalista w departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

Zgodnie z art. 99, pkt. 3 na pierwszym posiedzeniu  wybrano na przewodniczącego Rady Panią Joannę Sokólską - dyrektor biura Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska oraz zastępcę przewodniczącego Panią dr Bożenę M. Dobrzańską pracownika naukowego Uniwersytetu w Białymstoku.

Ponadto na zebraniu  członkowie Rady otrzymali informacje o bieżącym prawnym, merytorycznym i finansowym funkcjonowaniu Parku. Rozmawiano także o formule spotkań Rady parku - jej możliwościach  wspierających i doradczych.

 

 

Dodana: 4 grudzień 2015 13:36

Zmodyfikowana: 7 grudzień 2015 11:53