Badania dotyczące krytycznie zagrożonego gatunku – chomika europejskiego

Badania dotyczące krytycznie zagrożonego gatunku – chomika europejskiego

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej chomika europejskiego Cricetus cricetus mającej pomóc w badaniach populacji tego gryzonia. Ich celem jest:

  1. określenie aktualnych miejsc występowania chomika europejskiego na terenie Polski, szczególnie granic zasięgu (badanie obejmuje wszystkie województwa),
  2. rozpoznanie świadomości społecznej na temat występowania gatunku w Polsce,
  3. zebranie opinii odnośnie uszkodzeń powodowanych przez chomiki w uprawach (część skierowana głównie do osób zajmujących się uprawą roli, działkowiczów).

 

Badania realizowane są przez Katedrę Zoologii i Dobrostanu Zwierząt, na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu  Rolniczego w Krakowie  we  współpracy z Fundacją "Inny Świat"   oraz   z   Zespołem   Parków   Krajobrazowych   Województwa     Małopolskiego (https://zpkwm.pl/inwentaryzacja-chomika-europejskiego/).

Pełna   informacja   o   projekcie   znajduje   się   na   stronie   Uniwersytetu   Rolniczego

(https://urk.edu.pl/wiadomosci/9892).

Uzyskane   dane   o   występowaniu   chomika,   po   zweryfikowaniu   ich   w   terenie,   zostaną

umieszczone w Atlasie Ssaków Polskiej Akademii Nauk. Także informacje o braku chomika w

danej miejscowości są cenne i mogą pomóc w zweryfikowaniu danych publikowanych na

temat   występowania   gatunku   od   lat   70.   ubiegłego   wieku.   Część   dotycząca   uszkodzeń

powodowanych przez chomiki w uprawach, umożliwi rozpoczęcie badań nad realną oceną

oddziaływania gatunku, co będzie wstępem do wypracowania systemu ograniczania strat

lub/i systemu rekompensat i promowania rolników. Wyniki takich badań mogą przyczynić się

do zwiększenia efektywności działań ochronnych dla tego gatunku.

 

Link do ankiety: https://forms.gle/Q85Z9Ri9xmvM7x237

 

Sama ankieta składa się z pięciu części:

I. Część przeznaczona dla Osób, które rozpoznały chomika europejskiego na zdjęciu,

II. Część przeznaczona dla Osób, które stwierdziły, że chomik występuje lub występował w ich miejscowości,

III. Opinia na temat rodzajów uszkodzeń wyrządzanych przez chomika europejskiego w uprawach,

IV. Przeznaczona dla osób,   które   ponoszą   straty   w   uprawach   z   powodu   chomika europejskiego,

V. Część, w której respondent może zostawić swoje dane kontaktowe jeśli uzna, że chciałby wziąć udział w bardziej szczegółowych badaniach.

 

Idea   badań   zakłada,   że   respondenci   udzielają   odpowiedzi   dla   miejscowości,   w   której mieszkają i w oparciu o własne doświadczenia. Poszczególne części respondenci wypełniają w zależności od zaznaczonych wcześniej odpowiedzi. Minimalna liczba pytań wynosi więc 1 maksymalna 22. Wypełnienie ankiety zajmuje od 1 do 10 minut.

 

Dodana: 21 luty 2022 11:07

Zmodyfikowana: 21 luty 2022 11:35