Wynik przetargu

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zamówienia publicznego: „Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego, wzmocnieniu konstrukcji więźby dachowej oraz przebudowy  istniejącego ganku wejściowego w budynku siedziby PKPK im. Prof. Witolda Sławińskiego z/s w Supraślu.” znajduje się  w Biuletynie Informacji Publicznej PKPK 

http://bip.pkpk.wrotapodlasia.pl/Ogloszenia/zamowienia_publiczne/eda78bf354b9ff9/wyni_post_doty_zamo_publ.htm

Dodana: 17 lipiec 2015 14:56

Zmodyfikowana: 17 lipiec 2015 14:57