Dzień Rzeki

Przez cały tydzień (28.09 – 01.10.2015) w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej trwały tematyczne zajęcia „Dzień rzeki”, gdzie uczestniczyli uczniowie: Szkoła Podstawowa nr 12 w Białymstoku, IV Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Sportowych w Supraślu. Łącznie w zajęciach wzięło udział 237 osób.

Zajęcia składały się z dwóch części:

I – teoretyczna – podczas której prezentowana była tematyczna prezentacja multimedialna, przedstawiająca zagadnienia dotyczące: skąd się bierze woda w rzece?, Czy sposób w jaki woda dostaje się do rzeki ma jakieś znaczenie?, Czy wszystkie rzeki 
są takie same?, jak wygląda życie w rzece oraz najważniejsze rzeki PKPK.

II – praktyczna – odbywająca się w terenie, na pobliskiej ścieżce edukacyjnej „Dolina Jałówki”. Na miejscu uczestnikom zajęć opowiedziano o charakterystycznych roślinach porastających tereny podmokłe a także związanych z tym występowaniem zwierząt oraz roli jakie pełnią w środowisku przyrodniczym. Podczas przejścia ścieżką zwracano uwagę na piętra lasu oraz zwierzęta występujące w poszczególnych warstwach a także rozpoznawane gatunków drzew z zebranych po drodze liści. 

Dodana: 13 październik 2015 11:50

Zmodyfikowana: 13 październik 2015 11:50