Oferta na pełnienie funkcji kierownika naukowego w projekcie pn."Poprawa stanu siedlisk widnych

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji kierownika naukowego w projekcie pn."Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną" realizowanym w ramach Działania 2.4.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 (nr projektu POIS.02.04.00-00-0019/17).

więcej informacji pod adresem: http://bip.pkpk.wrotapodlasia.pl/Ogloszenia/zamowienia_publiczne/eda78bf354b9ff9/oferty-na-pelnienie-funkcji-kierownika-naukowego-w-projekcie-pnpoprawa-stanu-siedlisk-widnych-lasow-i-mokradel-oraz-zwiazanych-z-nimi-zagrozonych-gatunkow-roslin-w-ostoi-knyszynskiej-przez-ochrone-czynna.html

specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załączniku 

Dodana: 9 listopad 2017 09:49

Zmodyfikowana: 15 luty 2018 12:23