Interwencja w gminie Gródek

W dniu 7 X 2015 pracownicy Służby Parku w czasie przeprowadzenia czynności służbowych zlokalizowali kilka dzikich wysypisk śmieci (w tym niebezpiecznego azbestu) na terenie Gminy Gródek.  W wyniku podjęcia interwencji przez Służbę Parku oraz Urząd Gminy Gródek odpady zostały usunięte.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że za wyrzucanie odpadów w  miejscach do tego nieprzeznaczonych grozi kara grzywny.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyroby z azbestu mogą wywozić i utylizować tylko specjalistyczne firmy, zatrudniające odpowiednio przeszkolonych pracowników
i dysponujące przeznaczonym do tego sprzętem.

 

Odpady zalegające w miejscach do tego nieprzeznaczonych w dużym stopniu naruszają obieg materii w środowisku  przyczyniając się jednocześnie  do jego degradacji. Mogą powodować m.in.:

  • zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi, związkami ropopochodnymi, pyłami i in.
  • zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych metalami ciężkimi i innymi niebezpiecznymi związkami powodujące zmianę składu chemicznego wody
  • zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami
  • skażenie flory i fauny.


Poniżej przedstawiamy zdjęcia wysypisk przed podjęciem interwencji oraz zdjęcia po uprzątnięciu działek.

 

Zdjęcia wysypisk przed podjęciem interwencji

Fot.1. Zalegające odpady. Fot. T. Kryjan

 

Fot.2. Dzikie wysypisko śmieci. Fot. M. Arciszewski

 

Fot.3. Dzikie wysypisko śmieci. Fot. M. Arciszewski

 

Zdjęcia działek po uprzątnięciu odpadów.

Fot.4. Działka po uprzątnięciu. Fot. Urząd Gminy Gródek

 

Fot.5.  Działka po uprzątnięciu. Fot. Urząd Gminy Gródek

 

Fot.6.  Oznakowana działka po uprzątnięciu. Fot. Urząd Gminy Gródek

 

 

Dodana: 7 styczeń 2016 10:17

Zmodyfikowana: 7 styczeń 2016 10:17