konkurs wiedzy o PKPK pn. „Poznaj zwierzęta chronione w PKPK”

W ramach projektu pt. „Konkursy i warsztaty edukacyjno – przyrodnicze w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej w 2015 roku” Służba Parku zorganizowała 27.04.2015 r. w Supraślu cykliczny konkurs wiedzy o PKPK, którego tegoroczne hasło brzmiało: „Poznaj zwierzęta chronione w PKPK”. Do udziału zostały zaproszone 3 – osobowe reprezentacje uczniów z klas V – VI ze szkół podstawowych z terenu Parku i okolic. Zmagania konkursowe polegały na rozwiązaniu testu złożonego z 30 pytań, które dotyczyły puszczańskich zwierząt chronionych (tj. żubr, ryś, wilk, bóbr europejski) oraz walorów przyrodniczych i turystycznych PKPK. Aby ułatwić uczniom ugruntowanie wiadomości otrzymali oni wcześniej przygotowawczy tekst informacyjny.

W tym roku wprowadzono nową ciekawą praktyczną konkurencję konkursową, premiowaną dodatkową nagrodą. Uczniowie biorący udział w rywalizacji zostali poproszeni o wykonanie tematycznej prezentacji multimedialnej o wybranym gatunku puszczańskiego zwierzęcia chronionego.

Ostatecznie w tegorocznej edycji konkursu wzięły udział reprezentacje uczniów z 15 szkół podstawowych z rejonu puszczańskiego, którzy nadesłali 44 prezentacje multimedialne. Spośród nich komisja konkursowa najwyżej oceniła pracę Michała Woronowicza z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach. Miał on możliwość przedstawienia swojej prezentacji multimedialnej wszystkim uczestnikom konkursu. Jego wystąpienie zostało nagrodzone gromkimi brawami. Ponadto przyznano 3 wyróżnienia: Katarzynie Mińczuk (NSP w Załukach), Karolinie Roszkowskiej (SP w Starej Rozedrance) oraz Kamili Karpienko (SP Nr 1 w Sokółce).

W dniu 27.04.2015 r. w „Domu Staromiejskim” w Supraślu przywitano uczestników konkursu i ich opiekunów. Następnie wszyscy udali się do auli Akademii Supraskiej, gdzie po części oficjalnej młodzież rozpoczęła rozwiązywanie testu. W tym czasie na nauczycieli czekał poczęstunek, a następnie ciekawy wykład o tematyce puszczańskiej. Uczniowie wykazali się szeroką wiedzą, o czym świadczy fakt, iż aż 8 osób uzyskało maksymalną liczbę punktów (30). Poziom finalistów był bardzo wysoki i wyrównany. Konieczna okazała się „dogrywka” testowa, a następnie ustna. Ostatecznie:

- I miejsce przyznano Aleksandrze Mejsak ze Szkoły Podstawowej w Wasilkowie,

- II miejsce – Stanisławowi Pankiewiczowi ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej,

- III miejsce – Dominice Łapińskiej z Zespołu Szkół w Szudziałowie.

Sponsorem nagród w tej edycji konkursu był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Zwycięzcy otrzymali sprzęt multimedialny, który bardzo ucieszył laureatów. Ponadto wszyscy uczestnicy i nauczyciele zostali uhonorowani parkowymi wydawnictwami  i gadżetami reklamowymi oraz okolicznościowymi  dyplomami.

Całość przedsięwzięcia zwieńczyło wspólne ognisko w uroczysku „Sprząśla”. Miejsce do części rekreacyjnej udostępnił Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bukowisko”, a catering sfinansował Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Aura dopisała i goście chętnie pałaszowali kiełbaski, dzieląc wrażeniami z imprezy. Konkurs pn. „Poznaj zwierzęta chronione w PKPK” stanowi ważny element w/w projektu edukacyjnego, który stwarza przesłanki do współpracy różnych instytucji w zakresie krzewienia walorów przyrodniczych i kulturowych „naszej małej Ojczyzny”, czyli Puszczy Knyszyńskiej. 

Dodana: 29 kwiecień 2015 13:27

Zmodyfikowana: 29 kwiecień 2015 13:27