Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej ogłasza konkurs na stanowisko referenta do spraw ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej ogłasza konkurs na stanowisko
referenta do spraw ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Umowa na czas określony: do 31-12-2015 r.

Miejsce wykonywania pracy:

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

ul. Chodakowskiego 6

16-030 Supraśl

 

Więcęj informacji pod adresem :

http://bip.pkpk.wrotapodlasia.pl/Ogloszenia/oferty_pracy/konk_na_stan__refe_82363add03012.htm

Dodana: 17 marzec 2015 14:02

Zmodyfikowana: 18 marzec 2015 14:03