Źródła Polski. Ostoja geo- i bioróżnorodności

W dniach 18-20 września 2017 r. odbyła się konferencja krenologiczna pn. „Źródła Polski. Ostoja geo- i bioróżnorodności” zorganizowana przez Uniwersytet w Białymstoku - Wydział Biologiczno-Chemiczny - Instytut Biologii - Zakład Ochrony Środowiska oraz Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej. 


Pierwszego dnia prezentacje miały miejsce w auli Instytutu Biologii UwB. Ich tematyka miała głównie charakter wprowadzający oraz odnoszący się do całego obszaru Polski. 
Drugiego dnia sesja referatowa odbyła się w auli Akademii Supraskiej w Supraślu. Prelegenci przedstawili przede wszystkim prezentacje dotyczące źródeł położonych w różnych regionach (m. in. Bieszczadach, na Wyż. Krakowsko-Częstochowskiej, Wyż. Lubelskiej, Roztoczu czy Wys. Lubuskiej) i miejscach w Polsce. Osobna sesja referatowa dotyczyła problematyki źródlisk Puszczy Knyszyńskiej. Część z uczestników przygotowała również postery. 


Trzeci dzień konferencji poświęcony był na sesję terenową. W jej trakcie przedstawiono naukowcom wybrane źródliska z terenu PKPK – w rejonie Mostu Kaczana, w Rezerwacie Budzisk oraz w okolicach Ostrowia Nowego. 
W Krynkach z uczestnikami konferencji spotkali się właściciele firmy Krynka Spółka z.o.o – jednego ze sponsorów wydarzenia. Opowiedzieli oni o swoim przedsiębiorstwie, produkcji wody oraz pokazali miejsce jej ujęcia. Spotkanie to wiązało się z basenem artezyjskim Krynek, którego tematykę przybliżyła dr hab. Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk. 
Wycieczka terenowa zakończyła się zwiedzaniem meczetu oraz obiadem (z tradycyjnymi potrawami tatarskimi, o których opowiedziała pani Dżenneta Bogdanowicz – właścicielka Tatarskiej Jurty) w Kruszynianach.

Dodana: 25 wrzesień 2017 13:05

Zmodyfikowana: 25 wrzesień 2017 13:05