Dzień Krajobrazu

DZIEŃ KRAJOBRAZU

NAUKA O KRAJOBRAZIE

 

20 PAŹDZIERNIKA 2017

 

 

 

 

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. prof. W. Sławińskiego zaprasza na obchody

Dnia Krajobrazu 2017 – pod hasłem „Nauka o Krajobrazie”

 

W dniu 20 października z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Polsce już po raz drugi obchodzimy Dzień Krajobrazu. W tym roku również Rada Europy zainicjowała po raz pierwszy obchody Międzynarodowego Dnia Krajobrazu Rady Europy (International Landscape Day of the Council of Europe). Tego dnia 2000 roku została podpisania we Florencji Europejska Konwencja Krajobrazowa. Jest ona częścią działań Rady Europy w zakresie ochrony naturalnego i kulturowego dziedzictwa, planowania przestrzennego i kształtowania środowiska. Polska ratyfikowała Konwencję 27 września 2004 r., a 1 stycznia 2005 r. weszła ona w życie.

Podstawowym celem Europejskiej Konwencji Krajobrazowej jest promowanie ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu oraz organizowanie współpracy europejskiej w tym zakresie, opartej na wymianie doświadczeń i tworzeniu dobrej praktyki krajobrazowej. Konwencja traktuje krajobraz jako ważny element życia ludzi zamieszkujących w miastach i na wsiach, na obszarach zdegradowanych, pospolitych, jak również na obszarach odznaczających się wyjątkowym pięknem, dlatego swoim zasięgiem obejmuje całe terytorium Polski.

Dzień Krajobrazu ma zwrócić uwagę na otaczającą przestrzeń. Krajobraz pełni ważną rolę w naszym codziennym życiu, wpływa na jego jakość, samopoczucie, a nawet zdrowie, a także inspiruje i motywuje do działania. W Dzień Krajobrazu warto spojrzeć na nowo na najbliższe otoczenie, w którym żyjemy, pracujemy, wypoczywamy.

Odwołując się do zapisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej chcemy zachęcić do świętowania krajobrazu jako "istotnego komponentu otoczenia ludzi, jako wyrażenia dzielonej przez nie różnorodności kulturowej i przyrodniczej oraz podstawy ich tożsamości”.

Krajobraz jest dobrem wspólnym i każdy może go kształtować. Nie dotyczy to tylko przestrzeni miejskiej, czy obszarów przyrodniczych ale też najbliższej okolicy, „własnego podwórka”. Nasze codzienne wybory mają wpływ na otoczenie, w którym żyjemy, np. urządzając balkon, ogród czy budując albo remontując dom, także współtworzymy lokalny krajobraz.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Krajobrazu, serdecznie zapraszamy do udziału w spacerze krajobrazowym, który odbędzie się w dniu 20 października 2017 r. w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, ul. abp. gen. M. Chodakowskiego 6, w miejscowości Supraśl.

W trakcie spaceru chcemy zwrócić uwagę na rolę krajobrazów kulturowych i przyrodniczych w codziennym życiu mieszkańców oraz ich wpływie na rozwój miejscowości.

Przed spacerem odbędzie się prelekcja nt. czytania krajobrazów, którą przedstawi specjalista ds. ochrony krajobrazu, wartości kulturowych i historycznych – dr Mirosław Stepaniuk.

Szczegółowy program spaceru:

9.00-9.45 - prelekcja pt. „Czytanie krajobrazów”;

9.45-10.30 - pokaz filmu pt. „Krajobraz mojego miasta”;

10.30-12.00 - spacer krajobrazowy po Supraślu.

Udział w prelekcji i spacerze jest bezpłatny. Zgłaszanie uczestnictwa: tel. (85) 718 37 85, sekretariat@pkpk.pl

 

 

Dodana: 12 październik 2017 11:39

Zmodyfikowana: 12 październik 2017 11:39