„Wiadra pełne miłości” w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej

Służba Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. prof. Witolda Sławińskiego 20 marca rozpoczęła coroczną akcję czynnej ochrony płazów. Celem podejmowanych działań jest ochrona tras migracji tych zwierząt, które kierowane instynktem wraz z nastaniem wiosny, wędrują do miejsc rozrodu. Niestety coraz częściej na swojej drodze napotykają ruchliwe drogi, na których masowo giną. Sytuacja ta jest szczególnie groźna i może doprowadzić do zaniku lokalnych populacji płazów ponieważ dotyczy przede wszystkim osobników dorosłych, które nie mają szansy przystąpić do rozrodu. 

PKPK dba o bezpieczeństwo tych zwierząt w 2 lokalizacjach - pomiędzy miejscowościami Studzianki-Zapieczki oraz w Supraślu. Zabezpieczenie tras migracji polega na ustawieniu barier ochronno-naprowadzających tzw. płotków wzdłuż kolizyjnych odcinków dróg co uniemożliwia wejście płazów na jezdnię. Przy płotkach wykopywane są  wiaderka, do których wpadają wędrujące zwierzęta. Po oznaczeniu przynależności gatunkowej są one przenoszone na drugą stronę drogi zgodnie z kierunkiem migracji gdzie mogą bezpiecznie kontynuować podróż.  

Warto przypomnieć, że płazy stanowią bardzo ważny element łańcucha pokarmowego, funkcjonując na jego szczeblach zarówno jako drapieżniki i ofiary. Dorosłe osobniki wszystkich przedstawicieli tej gromady są zwierzętami mięsożernymi i bardzo żarłocznymi, przez co pełnia rolę naturalnego regulatora liczebności różnych grup bezkręgowców w tym owadów uznawanych za szkodniki.

 

Dodana: 17 kwiecień 2019 09:02

Zmodyfikowana: 17 kwiecień 2019 09:02